Firma MK-Projekt Ildona Chrapońska jest właścicielem strony internetowej www.ars-apostoli.com.pl

Wszystkie produkty na stronie www.ars-apostoli.com.pl zostały zaprojektowane przez firmę MK-Projekt Ildona Chrapońska. Tym samym Firma MK-Projekt Ildona Chrapońska zastrzega sobie prawa autorskie i pociąga do odpowiedzialności karnej w razie kopiowania i odpłatnego rozpowszechniania przez osoby trzecie.

Jednocześnie informujemy, że teksty i opisy produktów czy kategorii są również objęte prawami autorskimi, a tym samym nielegalnym jest ich kopiowanie.