Wszystkie produkty na stronie www.ars-apostoli.com.pl zostały zaprojektowane i wyprodukowane przez firmę MK-Projekt Ildona Chrapońska

Firma MK-Projekt zastrzega sobie prawa autorskie i pociąga do odpowiedzialności karnej w razie kopiowania i odpłatnego rozpowszechniania przez osoby trzecie.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.