„Sztuka jest ze swej natury swoistym wezwaniem do otwarcia się na Tajemnicę... Aby głosić orędzie, które powierzył mu Chrystus, Kościół potrzebuje sztuki. Musi bowiem sprawiać, aby rzeczywistość duchowa, niewidzialna, Boża, stawała się postrzegalna, a nawet w miarę możliwości pociągająca…”                                                             

                                                                                                                                     Św. Jan Paweł II, List do Artystów

 

Odpowiadając na słowa Sługi Bożego, Świętego Jana Pawła II, pragniemy włączyć się w dzieło Nowej Ewangelizacji tworząc koszulki, kubki i breloki z chrześcijańskim nadrukiem. Naszym celem jest dokładnie to o czym wspomniał nasz papież: zobrazowanie i przekazanie światu tego, co niewidzialne dla oczu, a co jest tak niesłychanie ważne, zwłaszcza dla współczesnego człowieka, w obliczu tylu zagrożeń, obojętności i zagubienia.

Dlatego staramy się tworzyć grafikę która byłaby nośnikiem konkretnej istotnej dla człowieka i jego zbawienia treści, takiej, która obrazem i słowem docierałaby przede wszystkim do serca, nie tylko osób wierzących. Będziemy dążyć do tego, aby nasze wzory nie tylko „zdobiły” i „charakteryzowały” chrześcijanina, ale aby przez Niego „mówiły” przypominając o Naszym Zbawicielu-Jezusie Chrystusie, na którego ostateczne przyjście wszyscy przecież czekamy i którego wszyscy osobiście spotkamy, bez względu na naszą świadomość czy gotowość. 

Chcielibyśmy, aby to, co tworzymy odpowiadało na nurtujące dzisiejszy świat pytania i aby przede wszystkim przypominało mu, że BÓG jest i będzie, i że żadne ideologie i odkrycia nie są i nie będą w stanie tego zmienić. Chcemy poprzez sztukę wszem i wobec rozgłaszać, że to czego tak w życiu szukamy i potrzebujemy odnajdziemy tylko w Bogu. (Niespokojna dusza człowieka dopóki nie spocznie w Tobie mój Boże-Św. Augustyn). Chcemy pomóc Kościołowi Świętemu w Nowej Ewangelizacji, której rolę nieustannie podkreślał Jan Paweł II.

Jesteśmy naprawdę wdzięczni Bogu, że pozwolił nam służyć w taki sposób, a także licznym Świętym Jego, którzy pozostawili po sobie wiele cennych słów oraz doświadczeń, z których my możemy dziś czerpać w naszej pracy. Oby ta nasza praca stała się pożyteczna także dla innych, czego sobie i wam z całego serca życzymy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

„A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami!

I wspieraj pracę rąk naszych, wspieraj dzieło rąk naszych!”

Ps 90, 17