„Sztuka jest ze swej natury swoistym wezwaniem do otwarcia się na Tajemnicę... Aby głosić orędzie, które powierzył mu Chrystus, Kościół potrzebuje sztuki. Musi bowiem sprawiać, aby rzeczywistość duchowa, niewidzialna, Boża, stawała się postrzegalna, a nawet w miarę możliwości pociągająca…”                                                             

                                                                                              Św. Jan Paweł II, List do Artystów

 

Odpowiadając na słowa Sługi Bożego, Świętego Jana Pawła II, pragniemy włączyć się w dzieło Nowej Ewangelizacji. Tworzymy koszulki, kubki, opaski silikonowe oraz inne gadżety chrześcijańskie. Naszym celem jest dokładnie to, o czym wspomniał nasz Papież : zobrazowanie i przekazanie światu tego, co niewidzialne dla oczu. Jest to niesłychanie ważne, zwłaszcza dla współczesnego człowieka, w obliczu tylu zagrożeń, obojętności i zagubienia.
Staramy się tworzyć grafikę, która byłaby nośnikiem istotnej dla człowieka treści. Będziemy dążyć do tego, aby nasze wzory nie tylko „zdobiły” i „charakteryzowały” chrześcijanina, ale przede wszystkim przez niego „mówiły”. Mają one docierać obrazem i słowem do serc ludzkich, przypominając o Naszym Zbawicielu-Jezusie Chrystusie.
Chcielibyśmy, aby to, co tworzymy, odpowiadało na nurtujące dzisiejszy świat pytania i aby przede wszystkim przypominało mu, że BÓG jest i będzie i że żadne ideologie i odkrycia nie są i nie będą w stanie tego zmienić. Chcemy poprzez sztukę wszem i wobec rozgłaszać, że to, czego tak w życiu szukamy i potrzebujemy, odnajdziemy tylko w Bogu. (Niespokojna dusza człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie mój Boże-Św. Augustyn). Chcemy pomóc Kościołowi Świętemu w Nowej Ewangelizacji, której rolę nieustannie podkreślał Jan Paweł II.
Jesteśmy naprawdę wdzięczni Bogu, że pozwolił nam pracować w taki sposób. Możemy czerpać z doświadczeń wielu Świętych, którzy pozostawili po sobie wiele cennych słów oraz doświadczeń. Oby ta nasza praca stała się pożyteczna także dla innych, czego sobie i wam z całego serca życzymy. 


 „A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami! I wspieraj pracę rąk naszych, wspieraj dzieło rąk naszych!” Ps 90, 17